Latvijas Bibliotēku festivāls 2022

Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!

2022. gada 27. un 28. aprīlī

Tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas studijas un Ogres Centrālās bibliotēkas

 

LBB biedru kopsapulce 27. aprīlī plkst. 13.40–15.00

Latvijas bibliotekāru 22. konferences ietvaros tiešsaistes platformā “Zoom” ar tiešraidi Latvijas Bibliotekāru biedrības “Facebook” lapā notiks LBB kopsapulce.

Darba kārtībā:

  1. Ziņojums par biedrības 2021. gada pārskatu.
  2. Informācija par biedrības aktivitātēm 2022. gadā.
  3. Sadarbības līguma slēgšana ar Latvijas Muzeju biedrību.

Ikviens biedrs ir aicināts iesniegt arī citus jautājumus kopsapulces darba kārtībai. Pieteikumi iesniedzami līdz 20. aprīlim uz e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

Ja nevarat piedalīties Latvijas Bibliotekāru biedrības kopsapulcē, lūdzam par to iepriekš paziņot pa tālr. 26115747 vai e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 34. panta otro daļu biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

Lai gan šajā kopsapulcē nav biedru balsošanai izvirzāmu jautājumu, ikviens biedrs ir laipni gaidīts kopsapulcē gan ar savu klātbūtni, gan priekšlikumiem un idejām! Dalība kopsapulcē – bez maksas.

Ja vēlaties piedalīties kopsapulcē tiešsaistes platformā “Zoom”, lūdzam aizpildīt tiešsaistes reģistrācijas formu līdz 20. aprīlim. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta dienu pirms kopsapulces uz tiešsaistes reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi.