Bibliotēku nedēļa 2020 – pirmās attālinātās Bibliotēku nedēļas veiksmes stāsts

Laikā no šī gada 20. līdz 26. aprīlim Latvijā notika gadskārtējā Bibliotēku nedēļa. Tā kā sakarā ar valstī izsludināto “Covid-19” ārkārtas stāvokli klātienes pasākumu organizēšana bija aizliegta, lielākā daļa Bibliotēku nedēļas aktivitāšu norisinājās tiešsaistē. Vairums aktivitāšu tika izvērstas sociālajos medijos, kas lielākoties tika izmantoti kā platforma dažādu pakalpojumu, iespēju un informācijas materiālu popularizēšanai. Bibliotēku nedēļā piedalījās visu veidu bibliotēkas visā Latvijā – lielākoties publiskās bibliotēkas, taču arī dažas skolu un akadēmiskās bibliotēkas. Pavisam kopā noorganizētas vismaz 250 aktivitātes.

Virtuālās izstādes un konkursi

Ļoti populāras Bibliotēku nedēļas aktivitātes bija dažādas virtuālās izstādes un konkursi. Piemēram, Staiceles bibliotēka izsludināja “Grāmatu lasīšanas maratonu” un akciju “Iesaki draugam izlasīt grāmatu”. Litenes pagasta bibliotēka, Stradu pagasta Stāķu bibliotēka un vēl vairākas bibliotēkas piedāvāja atminēt literāros darbus pēc grāmatu vākiem, kuriem bija redzama tikai daļa, vai arī tie bija nedaudz izmainīti. Rēzeknes Centrālā bibliotēka organizēja konkursu bērniem, bibliotēkas “Facebook” lapā publicējot attēlus ar grāmatu nosaukumiem un autoriem jauktā secībā. Savukārt Balvu Centrālā bibliotēka piedāvāja spēli, kur bija jāatmin teksts no literāra darba.

Izglītojoša bija Gulbenes novada bibliotēkas viktorīna “Ie(NE)guglē – atrodi bibliotēkas resursos”: dalībniekiem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem, atbildes meklējot nevis “Google”, bet citos informācijas resursos, piemēram, bibliotēku digitālajās kolekcijās un datubāzēs.

Lai popularizētu bibliotēku, vairākas bibliotēkas (Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Beļavas pagasta bibliotēka) katru dienu lūdza atbildēt uz vienu vai vairākiem jautājumiem par bibliotēku, tās krājumu un pakalpojumiem. Līdzīgus jautājumus – “Ko es zinu par Līgo pagasta bibliotēku”, “Vai pazīsti šīs vietas”, “Mans pagasts – manas saknes”, “Šodien, Pasaules grāmatu un autortiesību dienā, atcerēsimies savus novadniekus – rakstniekus un dzejniekus” – katru dienu sociālajos medijos uzdeva arī Līgo pagasta bibliotēka. Interesanta, bibliotēkas popularizējoša aktivitāte bija Viļķenes bibliotēkas sagatavotā prezentācija par iedvesmojošākajām apmeklētajām bibliotēkām.

Dobeles novada Centrālā bibliotēka piedāvāja konkursu-viktorīnu “Ceļojums pagātnē”, tādējādi popularizējot un sniedzot ieskatu, ko piedāvā dažādas bibliotēkā pieejamās datubāzes. Vēl Dobeles novada Centrālā bibliotēka aicināja piedalīties foto akcijā “Es un grāmata”, iesūtot radošas, interesantas fotogrāfijas ar grāmatu. Interesanti, ka virtuālu zīmējumu konkursu ar tādu pašu nosaukumu organizēja arī Zilupes pilsētas bibliotēka.

Tā kā ārkārtas situācijas dēļ ceļošanas prieks cilvēkiem ir liegts, Dobeles novada Centrālā bibliotēka piedāvāja virtuālo izstādi “Ar grāmatu apkārt pasaulei”, piedāvājot ceļojumu grāmatas un tās arī attālināti pasūtot. Daudzas bibliotēkas piedāvāja virtuālas mākslas darbu un zīmējumu izstādes, kas tapušas sadarbībā ar māksliniekiem un zīmējumu autoriem.

Virtuāla izstāde Staiceles bibliotēkā – Māra Guķa kokgriezumi

Bibliotēku vēsture un novadpētniecība

Daudzas Bibliotēku nedēļas aktivitātes bija veltītas bibliotēku vēsturei un novadpētniecībai. Bibliotēku vēsture tika demonstrēta gan daloties ar spilgtākajiem aizvadīto gadu foto mirkļiem (Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka), gan atmiņu un vēstures stāstiem virtuālu izstāžu veidā (Užavas bibliotēka, Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rīta bibliotēka). Pureņu pagasta bibliotēka izveidoja foto izstādi “Pureņu pagasta bibliotēkas vēsturiskais ceļš”, kurā apkopota informācija par bibliotēku no tās dibināšanas līdz mūsdienām. Balstoties uz šo foto izstādi, tika izveidots arī video. Ciblas bibliotēkas “Facebook” lapā ievietotās foto galerijas par dažādiem laikiem, cilvēkiem un notikumiem un ieskats bibliotēkas dzīvē “Atmiņu kaleidoskops”, kas bija veidots no bibliotēkas novadpētniecības materiāliem, guva plašu atsaucību un ieinteresētību. Tika izsludināts arī aicinājums iedzīvotājiem padalīties ar agrāko laiku fotogrāfijām. Iesūtītās fotogrāfijas tika apkopotas un arī ievietotas Ciblas bibliotēkas “Facebook” lapā. Rēzeknes Centrālā bibliotēka izveidoja ierakstu sēriju ar fotogrāfijām no tālāku un tuvāku gadu bibliotēkas vēstures, sasaistot to ar mūsdienu situāciju, salīdzinot, liekot ieraudzīt pozitīvo pašreizējā situācijā un tehnoloģiju progresā. Bauskas Centrālā bibliotēka piedāvāja ieskatīties bibliotēkas vēsturē, kas publicēta laikraksta “Komunisma Ceļš” lappusēs. Raksti tika ievietoti bibliotēkas tīmekļvietnē, bet informācija par rakstu atspoguļojumu – bibliotēkas “Facebook” lapā.

Ciblas bibliotēkas izveidota foto galerija no iedzīvotāju iesūtītajām fotogrāfijām

Jelgavas pilsētas bibliotēka Bibliotēku nedēļā darīja pieejamas jelgavnieka, dzejnieka Harija Krūzes fotogrāfijas, kurās iemūžināta Jelgavas pilsētvide 21. gadsimta sākumā: “Kolekcija ir unikāla laikmeta liecība, tā ir nesenā vēsture, kurai mēs ne vienmēr pievēršam uzmanību, taču rīt arī šodienas pilsētvide jau būs vakardienas daļa. Tas ir nebeidzams process, kurā esam iesaistīti mēs visi.” Visas fotogrāfiju digitālās kopijas ir pievienotas Jelgavas pilsētas bibliotēkas kopkatalogā un pieejamas ikvienam interesentam ne tikai visā Latvijā, bet arī pasaulē. Fotogrāfijām izveidoti apraksti, norādot tajās redzamās ielas, kā arī zināmākos objektus, kas redzami attēlos. Visas fotogrāfijas ir sagrupētas pa ielām, līdz ar to, atverot vienu attēlu, būs redzamas arī pārējās šīs ielas fotogrāfijas. Jelgavas pilsētas bibliotēka Bibliotēku nedēļā arī aktīvi aicināja ikvienu iedzīvotāju iesaistīties un iesūtīt fotogrāfijas ar šodienas Jelgavas ainām: “Šis ir spilgts piemērs tam, kā bibliotēka kopā ar vietējo kopienu var saglabāt un padarīt redzamas mūsu laikmeta liecības.”

Tas, ka bibliotēkas aktīvi ievāc no iedzīvotājiem novadpētniecības materiālus: fotogrāfijas, atmiņu stāstus u. tml., nav nekas jauns. Un tieši Bibliotēku nedēļa tika izmantota, lai īpaši aktīvi uzrunātu iedzīvotājus iesaistīties un iesniegt bibliotēkām dažādus novadpētniecības darbam noderīgus materiālus.

Oriģinālas lasīšanas veicināšanas aktivitātes

Lai pievērstu uzmanību grāmatām un lasīšanai, Ogres Centrālā bibliotēka un vēl vairākas citas bibliotēkas izsludināja grāmatu muguriņu dzejas konkursu, kur ikviens bija aicināts sakārtot grāmatu muguriņas tā, lai tās veidotu dzejas rindas vai spārnotu teicienu.

Ogres Centrālās bibliotēkas grāmatu muguriņu dzejas konkurss

Salacgrīvas novada bibliotēka aicināja dažādu profesiju pārstāvjus Salacgrīvas novadā nosaukt savas īpašās grāmatas, kuras ieteiktu arī citiem izlasīt. Aktivitātes mērķis: iedvesmot vienam otru, iesaistot un vienojot Salacgrīvas novada iedzīvotājus – grāmatu mīļus un cienītājus!

Vislielāko gan bibliotekārās, gan pārējās sabiedrības uzmanību izpelnījās Latgales Centrālās bibliotēkas akcija-izaicinājums “Atdzīvini grāmatu – interpretē vāku”. Bibliotēkas “Facebook” lapā un “Instagram” kontā visas nedēļas garumā tika publicētas pašu veidotas interpretācijas pēc dažādu grāmatu vāku motīviem – kolāžas ar oriģinālo grāmatas vāku un bibliotekāru interpretāciju. Katru dienu bibliotēka izaicināja divas citas bibliotēkas pievienoties izaicinājumam un mudināja to darīt arī lasītājus. Šī akcija izpelnījās patiešām plašu popularitāti un pievērsa uzmanību grāmatām un bibliotēkām arī ārpus sociālajiem medijiem.

Latgales Centrālās bibliotēkas akcija-izaicinājums “Atdzīvini grāmatu – interpretē vāku”

Uzmanības centrā – bibliotekārs!

Vairākas aktivitātes pievērsa uzmanību bibliotekāra personībai, piemēram, Limbažu Galvenās bibliotēkas virtuālā akcija “Ko lasa bibliotekāri” un virtuālā izstāde “Bibliotēkas darbinieku vaļasprieki”.

Rēzeknes Centrālā bibliotēka piedāvāja konkursu “Uzmini Bērnu bibliotēkas bibliotekāri”. Pēc bibliotēkas “Facebook” lapā publicētajiem grāmatu vāku attēliem bērni varēja mēģināt uzminēt, kurai bibliotekārei šī grāmata ir vismīļākā.

Ļoti radoša un drosmīga bija Valmieras bibliotēkas aktivitāte “Bibliotekāre iesaka”, kuras ietvaros tika sagatavoti un publicēti attēlstāstiņi par to, kādas grāmatas un citus informācijas resursus vai citu brīvā laika pavadīšanas veidu iesaka Valmieras bibliotēkas bibliotekāres: “Tādā veidā ļāvām mazliet iepazīt sevi un parādīt, cik krāšņa, interesanta un intelektuāli aizraujoša var būt dzīve!”

Valmieras bibliotēkas aktivitāte “Bibliotekāre iesaka”

Vebināri un citas Bibliotēku nedēļas aktivitātes

Bibliotēku nedēļa Latvijas Universitātes Bibliotēkā jau sākotnēji bija iecerēta kā e-nedēļa, organizējot tiešsaistes seminārus bibliotēkas abonēto e-resursu izmantošanas prasmju pilnveidošanai. Tiešsaistes semināru mērķis bija aktualizēt e-resursu piekļuves un izmantošanas pakalpojumus pilnā apmērā, kas šoreiz organiski savijās ar šobrīd aktuālo attālināto piekļuvi, tādējādi apmierinot universitātes studentu, akadēmiskā un vispārējā personāla vajadzības pēc kvalitatīviem informācijas resursiem. Lai gan sākotnēji semināri bija plānoti tikai Latvijas Universitātes studentiem un darbiniekiem, šīs aktivitātes guva atsaucību ne tikai Latvijas Universitātē, bet arī citās augstskolās.

Rīgas Stradiņa universitātes Bibliotēka Bibliotēku nedēļu izmantoja, lai īpaši uzrunātu savas universitātes pētniekus un docētājus un pievērstu viņu uzmanību bibliotēkas pakalpojumiem tieši šai mērķauditorijai.

Īpaši mēs vēlētos uzteikt Krāslavas novada centrālo bibliotēku, kura, izmantojot Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) piedāvājumu biedrības biedriem organizēt attālinātas aktivitātes ar LBB abonēto platformu “Zoom”, Bibliotēku nedēļā noorganizēja divus vebinārus – reģiona bibliotekāru profesionālās pilnveides semināru un tikšanos ar rakstnieku Rvīnu Vardi.

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas tikšanās ar grāmatas “Kas te notiek” autoru Rvīnu Vardi

Ogres Centrālā bibliotēka un Rēzeknes Centrālā bibliotēka piedāvāja video un foto meistarklasi Bibliotēku nedēļai veltītu grāmatzīmju veidošanā. Vairākas bibliotēkas (Preiļu Galvenā bibliotēka, Valmieras bibliotēka) uzņēmušas lasītājus uzrunājošus video ar moto “Tiksimies drīz”.

Dažas bibliotēkas, piemēram, Bulduru bibliotēka, izvēlējās individuālu saziņu ar saviem lietotājiem – telefoniski, e-pastā, sociālajos medijos: “Sazvanījām daudzus lasītājus, sveicām Bibliotēku nedēļā, reizē informējot par mūsu attālinātajiem pakalpojumiem.”

Tiešsaistes kongress: “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno!”

Visiespaidīgākā Bibliotēku nedēļas aktivitāte bija Latvijas bibliotekāru 13. kongress, kuru LBB organizēja tiešsaistē, platformā “Zoom”. Kongresa atklāšana notika ar Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) prezidentes Christine Mackenzie videouzrunu, kam sekoja vairāki balsojumi, piemēram, par atjaunināto Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksu, kā arī jaunās LBB valdes vēlēšanas. Ļoti aizkustinoša bija dalīšanās atmiņās par LBB darbības atjaunošanu, kas notika pirms 30 gadiem. LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja Aiga Pīķe demonstrēja apkopojošu prezentāciju par LBB darbu no 1989. gada līdz mūsdienām, kas spilgti apliecināja LBB lomu un nozīmi Latvijas bibliotēku un visas nozares attīstībā un bibliotekāru saimes saliedēšanā, kā arī starptautiskās sadarbības veicināšanā. Kongresā piedalījās vairāk nekā 400 bibliotekāri no visas Latvijas, un tas spilgti nodemonstrēja gan LBB kapacitāti, gan visu Latvijas bibliotekāru iemaņas un motivāciju darbā ar mūsdienu tehnoloģijām. Atsauksmes par tiešsaistes kongresa norisi ir tikai pozitīvas, kas apstiprina domu par to, ka šādu darba formu mēs noteikti izmantosim arī turpmāk. Protams, tas nenozīmē, ka visi LBB kongresi un konferences turpmāk notiks tikai tiešsaistē, taču droši var apgalvot – ja ne “Covid-19” izraisītais pasākumu rīkošanas aizliegums, mēs, visticamāk, tā arī nebūtu uzdrošinājušies noorganizēt tiešsaistes kongresu.

IFLA prezidentes Christine Mackenzie videouzruna

Katrā situācijā var atrast gan kaut ko sliktu, gan kaut ko labu. Un esmu pārliecināta, ka, tieši pateicoties šajos īpašajos apstākļos notikušajai Bibliotēku nedēļai, bija tik daudz interesantu un radošu pasākumu, kuri pierādīja bibliotekāru drosmi un prasmes un nostiprināja viedokli par bibliotēkām kā nozīmīgām un modernām kultūras institūcijām, kas spēj iedvesmot, iesaistīt, iespējot un vienot Latvijas sabiedrību.

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētāja
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
Māra Jēkabsone

 

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*